Avbarkningsmaskin

Avbarkningsmaskin

Avbarka virke i en handvändning! Avbarkningsmaskinens höga användarkomfort, flexibla funktionalitet, många användningsområden och långa hållbarhet har sedan mer än två årtionden övertygat tusentals användare över hela världen.

logo_original

Professionell rensning och avbarkning av virke och trädstammar

Deinhammer avbarkningsmaskiner – sedan 1994

Det är synd att bara låta skadat trä och klenvirke ruttna i skogen eller brännas upp i kaminen, i synnerhet som priset på ved är betydligt lägre än gagnvirke. Och det finns mer som talar för avbarkning: Behandlade pålar och stolpar från utlandet blir lyckligtvis allt mer passé och i stället efterfrågas obehandlade pålar och stolpar av inhemskt trä. Så – avbarka och profitera!

De multifunktionella avbarkningsmaskinerna för rundträ har utvecklats av experter och kan användas och anpassas individuellt i modulsystem för varje användning. Avbarkningsmaskinen Variante K+ med cirkelsåg öppnar upp för en rad andra möjligheter. Fler än tvåtusen högkvalitativa avbarkningsmaskiner märkta med “Made in Austria” har tagits i bruk världen över sedan de introducerades på marknaden 1994.

Med hjälp av avbarkningsmaskinen förvandlas skadat trä, klenvirke och insektsskadat virke snabbt till värdefullt gagnvirke. Allt slags virke kan därmed enkelt, säkert och bekvämt avbarkas, fasas, spetsas och delas på längden. Utöver uppskrivning och hög lönsamhet ger det användaren en mängd andra fördelar. Dessutom är avbarkat virke mer motståndskraftigt och betydligt mer hållbart än fräst virke.

Avbarkningsmaskinen är en tusenkonstnär

Modulsystemet för varje användning

Avbarkningsmaskin S

Den kompakta standardvarianten

Avbarkningsmaskin K

Varianten med cirkelsåg

Slide 1 - copy

This makes work fun!

High operating comfort

The work processes themselves require hardly any effort and therefore only one person is needed.

Sturdy construction

The powerful machine is designed for long-term and demanding use.

Maximum variability

Thanks to the modular system, each machine can be optimally adapted to your requirements.

Comprehensive safety

Naturally, the machine and all other combinations are TÜV (Technical Inspection Association)- approved.

High functionality

The sophisticated construction allows various possibilities for the efficient use of wood.

Convincing quality

Longevity is no coincidence: The machine is completely manufactured in Austria.

Slide 1 - copy

This makes work fun!

High operating comfort

The work processes themselves require hardly any effort and therefore only one person is needed.

Sturdy construction

The powerful machine is designed for long-term and demanding use.

Maximum variability

Thanks to the modular system, each machine can be optimally adapted to your requirements.

Comprehensive safety

Naturally, the machine and all other combinations are TÜV (Technical Inspection Association)- approved.

High functionality

The sophisticated construction allows various possibilities for the efficient use of wood.

Convincing quality

Longevity is no coincidence: The machine is completely manufactured in Austria.

En maskin – sex funktioner

Så kan du tjäna bra pengar på skadat trä

Den kompakta standardmodellen S kan avbarka, spetsa och avfasa virket, medan K-modellen dessutom kan såga, kapa och dela det.

Slide 1
Debarking
Damaged wood, beetle-infested wood or weak wood with a diameter of 3 to 25 centimetres is debarked with a four-blade peeling disk.
Sawing
Sawing of round timber, logs and boards, splitting, transverse cutting and sharpening of round timber and trimming/cutting of boards.
Chamfering
The ends of the logs can be chamfered cleanly with the peeling disc. The angle and chamfer thickness can be freely selected.
Sharpening
The debarking machine sets no limits to sharpening. Regardless of whether it is almost blunt or tapered over its greater length.
Splitting
A V-prism as centring device guarantees central guidance, so that even slightly curved, irregular woods and rods can be continuously divided in the middle.
Transverse cutting
With the debarking machine, all work processes can be carried out quickly. This saves effort, time and money.
Slide 1
Debarking
Damaged wood, beetle-infested wood or weak wood with a diameter of 3 to 25 centimetres is debarked with a four-blade peeling disk.
Sawing
Sawing of round timber, logs and boards, splitting, transverse cutting and sharpening of round timber and trimming/cutting of boards.
Chamfering
The ends of the logs can be chamfered cleanly with the peeling disc. The angle and chamfer thickness can be freely selected.
Sharpening
The debarking machine sets no limits to sharpening. Regardless of whether it is almost blunt or tapered over its greater length.
Splitting
A V-prism as centring device guarantees central guidance, so that even slightly curved, irregular woods and rods can be continuously divided in the middle.
Transverse cutting
With the debarking machine, all work processes can be carried out quickly. This saves effort, time and money.

This makes debarking fun!

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Värdestegring i en handvändning

Skadat trä och klenvirke blir snabbt gagnvirke

Mjukt eller hårt trä, allt virke, fuktigt eller torrt, med en diameter på 3–25 centimeter: Med avbarkningsmaskinen kan allt detta förädlas till värdefullt gagnvirke.

För varje ändamål – från klassiskt rundträ för lekplatsutrustning i Österrike till snöstolpar för vägar i Frankrike; från stabila pålar för betesstängsel i Nya Zeeland till femton meter långa stolpar för täckning av torkställningar i Norge, och mycket mer.

Avbarka och profitera flerfaldigt!

Slide 1 - copy

Damaged and weak wood is too precious to simply be left to rot in the forest - especially as the price of firewood is significantly lower than that of wood.

Eight times the value of wood

Would you like to find out how much you gain by debarking?

Slide 1 - copy

Damaged and weak wood is too precious to simply be left to rot in the forest - especially as the price of firewood is significantly lower than that of wood.

Eight times the value of wood

Would you like to find out how much you gain by debarking?

Avbarka virke med Neuhauser avbarkningsmaskin

Barken är en fast beståndsdel på virket, men för det mesta måste virket avbarkas innan vidare förädling och det är inte alltid så enkelt, i synnerhet inte när ytan ska förbli oskadd. Med en Neuhauser avbarkningsmaskin är avbarkningen av stammen inte längre ett problem och rensningen av virket går utan ansträngning.

Avbarkning – ideal förädling av virke

Det spelar ingen roll om det är mjukt eller hårt trä, om stammen har en liten eller stor diameter, om virket är fuktigt eller torrt – med en avbarkningsmaskin avbarkar du enkelt allt slags virke. Avbarkningsmaskinen fungerar som pålformnings-, spetsnings- och rundträmaskin för framställning av vedträn, pålar, stolpar och brädor för olika ändamål, och är det ideala verktyget för en mobil avbarkning.

Avbarkningsmaskin ger mervärde

Effektivitet och lägre kostnader är ytterligare skäl till att använda en avbarkningsmaskin. Anskaffning av en avbarkningsmaskin kräver en investering, som dock snabbt lönar sig när avbarkat virke förvandlas till värdefullt gagnvirke.